Stromy

energie a síla stromů

STROMY

Svět klidných a starých velikánů, jejich neskonalá energie a moudrost, kterou nedokážeme nikdy pochopit. Naši předci o stromech věděli mnohem více, měli k nim větší vztah a cítili jejich mystiku. Dnes jsme se k přírodě odcizili a leckdy těžce a namáhavě hledáme cestu k jejím kořenům. Lidé od nepaměti vyhledávají stromy kvůli ochraně jejich korun, pocitu bezpečí, klidu a rozjímání. Stromy a lesy hrají v lidských životech důležitou až magickou roli. Stromy žijí v mytologiích i v pověstech napříč věky i kulturami a odpradávna jsou spojovány s různými božstvy a magickými postavami.

Dlouhověkost stromů může být až posvátná. Paměť stromů sahá stovky let do minulosti. Není výjimkou, že se některé stromy dožívají i tisíce let, doby, které dávno pominuly, kdy se na zemi procházeli generace a generace lidí. Stromů a keřů je na stovky druhů a liší se podle zeměpisné polohy. Postupem časů se rozšiřovaly a ustupovali podle toho jaké podnebí zrovna panovalo. Příchodem lidí se začaly různé druhy stromů šířit i do míst do kterých by přirozenou cestou nedostaly. Nyní obohacují naší přírodu stovky cizokrajných dřevin. V průběhu staletí se lesy znatelně změnily a zásadně ustoupily. Ochrana přírody a péče o stávající lesy a pralesy je dnes víc než zásadní a pro další generace klíčová.

Na těchto stránkách bych Vás rád seznámil trochu dopodrobna se stromy. Chtěl bych Vám představit zajímavé projekty na které jsem narazil a které se zabývají péčí a ochranou o stromy, les či přírodu (pokud znáte projekt, který tu není určitě mi dejte vědět ). V sekci Stromy a keře najdete jednoduchý a základní popis dřevin, v sekci Vlastnosti dřeva zase najdete základní informace ohledně využití, zpracování a opracování dřevin. Určitě doporučuji shlédnout seriál o dřevě Kus dřeva ze stromy, kde Martin Patřičný velmi hezkou formou představuje naše stromy. Informace využívám z mnoha zdrojů, sám rád stromy pozoruji, ale i zpracovávám. Informace čerpám z mnoha zdrojů, přímo z literatury o stromech a nebo z nespočtu internetových stránek (odkazy naleznete níže). Fotografie, které tu vystavuji jsou mé. Pevně doufám, že se Vám stránky budou líbit a že budou inspirací při toulkách přírodou a pozorováním stromů.

David HeřmanskýProjekty na podporu stromů, lesů a ochrany přírody


Existuje mnoho lidí a společností, kterým není osud naší přírody, lesů a stromů lhostejný. Je mnoho projektů, které tyto aktivity podporují a já bych Vám chtěl představit některé z nich. 

popis projektů v úvodu

zajímavé projekty

Dřevo pro život

Podporuji projekty, které snaží pomoci přírodě a stromům. Líbí se mi nezisková organizace Dřevo pro život a jejich aktivity. Nadace Dřevo pro život organizuje projekty o lese, dřevě a životním prostředí.                                 www.drevoprozivot.cz

Sázíme stromy

Další z projektů, které osobně podporuji i finančně je projekt Sázíme stromy. Každá iniciativa, která pomáhá naší přírodě je dobrá a je důležité, aby se zapojilo co nejvíce lidí.                                                                                       www.sazimestromy.cz

Strom roku

Nemusí být nejkrásnější, nejstarší ani nejvzácnější. Stačí, že je váš. Pošlete svému oblíbenému stromu hlas a zároveň tak podpořte výsadbu nových stromů a péči o ně. Možná mezi nimi roste příští Strom roku!                           

                                                                  www.stromroku.cz  

Mezinárodní den lesů

21. března už několik let slavíme Mezinárodní dne lesů.

Byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním účelem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj.

www.chm.nature.cz

Darujme stromeček lesu

Sucho a kůrovec ničí naše lesy. Náklady na práci v lese významně vzrostly, zatímco ceny dřeva spadly na polovinu. Menší vlastníci proto často nemají dostatek peněz na tolik potřebné zalesňování. Jejich lesy jsou přitom otevřené nám všem - chodíme do nich na houby i za čerstvým vzduchem. Stromy zadržují v půdě vodu, zalesněná krajina přitahuje srážky, ochlazuje prostředí a přispívá k čistšímu ovzduší. Pomoc lesům je v zájmu nás všech! Svým darem jim tak můžeme vrátit to nejcennější. Nové stromečky, nový život.     

                                                                         www.darujme.cz

Den stromů

20. října mají stromy svůj svátek, oslevme to vysázením svého vlastního stromku                                        

                                                                      www.denstromu.cz

Alej roku

Tisíce kilometrů našich silnic, polních cest, ulic i parkových promenád od nepaměti lemují aleje stromů. Obdivujeme jejich krásu v každém ročním období a ceníme si jejich staleté historie. Obdivujeme příběhy, které se pod korunami stromů odehrály. Aleje nám poskytují místo k procházkám i odpočinku. Patří ke zdravé a fungující krajině.

www.alejroku.cz 


fotogalerie


Použité citace, odkazy a zdroje

www.wikipedie.cz [online]. [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom

HAGENEDER, Fred. Velká kniha stromů: duch stromů. [Olomouc]: Fontána, 2003. ISBN 80-733-6083-7.

FITTER, Alastair. Stromy. Ilustroval David MORE. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009. Ottova encyklopedie do kapsy. ISBN isbn978-80-7360-055-6.

[online]. [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: https://www.mezistromy.cz/vlastnosti-dreva-a-drevostaveb/vlastnosti-a-vyuziti-jednotlivych-drevin2/odborny

[online]. [cit. 2021-7-2]. Dostupné z: https:https://druidova-mysteria.cz/STROMY/STROMY_KROVINY_LESY.htm

HOFMANN, Helga. Stromy a keře. Přeložil Jiří DVOŘÁK. Praha: Svojtka & Co., 2015. Průvodce přírodou (Svojtka & Co.). ISBN isbn978-80-256-1584-3.

[online]. [cit. 2021-09-03]. Dostupné z:https://www.mezistromy.cz/