„Carpe diem“

David Heřmanský

Láska ke dřevu, vášeň pro štětce a nostalgie fotografie...

Kurzy a workshopy

Představuji vám kurzy určené pro děti a mládež, seniory a pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet. Zaměřuji se na IT technologie, bezpečnost na internetu a sociálních sítí, finanční a ekonomická gramotnost pro děti a mládež, lidská práva, občanské podvědomí a EKO kroužky.

kurzy a školení

Aktuálně

Níže bych Vám chtěl rád představit projekty, o kterých si myslím, že mají smysl, které podporuji, nebo ke kterým mám blízko. Máme úžasný dar se vždy rozhodnout, rozhodujte o svých životech.

Malované dřevo ve Vážce !

Pravidelně malujeme a kreslíme v prostarách klubíku Vážka, Husova 591 Louny

                                                          Vážka na niti z.s.

  • KLUBÍK VÁŽKA - EKO VÁŽKA, TVOŘIVÉ DÍLNIČKY, MALOVÁNÍ PRO DĚTI
  • NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, NZDM RADOST
  • SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI SAS NAJÁDA
  • PROPOJUJEME SVĚTY
  • MALOVANÉ DŘEVO
  • DOBROČINNÝ BAZÁREK - ODĚVNÍ BANKA

www.vazkananiti.cz

V Lounech vznikla nová nezisková organizace zaměřená na rodinné poradenství. Součástí je klubík Vážka s pestrou paletou kreativních aktivit pro děti i dospělé. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Malované dřevo

Vítáme Vás na stránkách projektu "Malované dřevo". Projekt, který vznikl na podporu kreativního malování a tvoření bez rozdílu věku, pohlaví, sociálního postavení, vyznání či orientace. Chceme pomáhat tím, že vytvoříme prostředí a možnosti pro Vaše tvoření. Naším cílem je, bez jakéhokoliv talentu, jen s Vaším nadšením vytvořit dílko, malůvku, obraz či cokoliv jiného jen pro to, aby jste z něj měli radost jen Vy. Naše kurzy jsou určené pro všechny, malujeme s dětmi, se seniory, se ženami, s muži prostě kdokoliv, kdo se chce sejít a strávit čas s přízněnou duší. Naše kurzy spojují a tvoří vazby, při tvoření se přátelíme, sdílíme a povídáme. Naše obrazy vystavujeme a umožňujeme odkup na dobročinné akce. Naše malování provozujeme v prostorách klubíku Vážka, Husova 591, Louny.

www.malovanedrevo.cz

Alej roku

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu

Další z projektů, které se zaměřují na ochranu přírody, lesů a stromů. Projekt od Arniky. Tisíce kilometrů našich silnic, polních cest, ulic i parkových promenád od nepaměti lemují aleje stromů. Obdivujeme jejich krásu v každém ročním období a ceníme si jejich staleté historie. Obdivujeme příběhy, které se pod korunami stromů odehrály. Aleje nám poskytují místo k procházkám i odpočinku. Patří ke zdravé a fungující krajině.

hlasujte na stránkách www.alejroku.cz

Dřevo pro život

Podporuji projekty, které se snaží pomoci přírodě a stromům. Líbí se mi nezisková organizace Dřevo pro život a jejich aktivity. Nadace Dřevo pro život organizuje projekty o lese, dřevě a životním prostředí. Jsem hrdým členem dřevorádů.

Dřevo pro život je nezisková organizace s širokým záběrem aktivit ohledně lesa, stromů, ochrany přírody a pod. Vytváří komunitu firem, které se dřevem pracují - nositelé značky Dřevo je cesta a lidí, kteří dřevo mají rádi - tzv. dřevorádi. Dřevo pro život zaštiťuje mnoho projektů. Do lesa z lesníkem, Dřevo je cesta, Mezistromy.cz, Les je lékarna, Nadace pomáhá a jiné...

vřele doporučuji navštívit jejich stránky www.drevoprozivot.cz

Sázíme stromy

Další z projektů, které osobně podporuji i finančně je projekt Sázíme stromy.  Každá iniciativa, která pomáhá naší přírodě je dobrá a je důležité, aby se zapojilo co nejvíce lidí.

Propojujeme firmy, obce a dobrovolníky a společně sázíme stromy a keře na místech, kde je to nejvíce potřeba. Peníze získáváme od firem, které se rozhodnou podpořit životní prostředí. S obcemi vyhledáváme nejvhodnější lokality, které by jinak zůstaly neosázeny. A s dobrovolníky, často samotnými zaměstnanci firem, nakonec stromy a keře vysázíme. 

více na www.sazimestromy.cz  

Strom roku

Anketou Strom roku chceme podpořit aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí a představit veřejnosti zajímavé stromy s jejich příběhy. 


Nemusí být nejkrásnější, nejstarší ani nejvzácnější. Stačí, že je váš. Pošlete svému oblíbenému stromu hlas a zároveň tak podpořte výsadbu nových stromů a péči o ně. Možná mezi nimi roste příští Strom roku! 

více na: www.stromroku.cz

Darujeme stromeček lesu

lesům je nutné pomáhat a to teď a všude

Obnova našich lesů je velmi důležitá a každá aktivita vedoucí k jejich obnově je víc než zásadní. Další z projektů, který doporučuji je "Darujeme stromečky lesu". 

Sucho a kůrovec ničí naše lesy. Náklady na práci v lese významně vzrostly, zatímco ceny dřeva spadly na polovinu. Menší vlastníci proto často nemají dostatek peněz na tolik potřebné zalesňování. Jejich lesy jsou přitom otevřené nám všem - chodíme do nich na houby i za čerstvým vzduchem. Stromy zadržují v půdě vodu, zalesněná krajina přitahuje srážky, ochlazuje prostředí a přispívá k čistšímu ovzduší. Pomoc lesům je v zájmu nás všech! Svým darem jim tak můžeme vrátit to nejcennější. Nové stromečky, nový život.

vice na: www.darujme.cz

Den stomů

20. října mají stromy svůj svátek, oslevme to vysázením svého vlastního stromku

Už od druhé poloviny 19. století se slaví den stromů. Nápad vznikl ve spojených státech a postupně se začal šířit do celého světa. V Čechách se den stromů jako svátek začal ve větší míře slavit od roku 1906. Druhá světová válka a politická situace po roce 1945 tomuto svátku nikterak nepřál a k obnovení Dne stromů došlo až v roce 2000. O obnovení tohoto svátku se v zásadě založil Václav Větvička (biolog, dendrolog, publicista, bývalý ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK), Hana Hegerová (zpěvačka a herečka, označovaná za nekorunovanou královnu československého šansonu) a Martin Patřičný ( český výtvarník, řezbář, soustružník dřeva a spisovatel). Podzim je krásné období, kdy se stromy halí do pestré palety barev a říjen je měsíc vhodný pro sázení stromů. Proto je Den stromů stanoven na 20. října. Den stromů oslavujeme jejich sázením.

více na: www.lesnipedagogika.cz

www.denstromu.cz

Hodnotové česko

Smyslem projektu je podporovat pozitivní hodnoty v české společnosti. Našimi hodnotami jsou kritické myšlení, laskavost a osobní odvaha. 

Mám rád smyslupné projekty, které mají svou myšlenku z velkým přesahem. Proto jsem se rozhodl podpořit projekt Petra Ludwiga "Hodnotové česko"

Kritické myšlení, laskavost&pokora, osobní odvaha.

Jednou z důležitých vlastností je morální integrita. Nejenom hodnoty mít, ale chovat se v souladu s nimi každý den. 

festival Jeden svět

Od 21.03. do 06.06. se můžete těšit na Jeden svět živě - pravidelné projekce celkem 30 filmů doprovázené živými přenosy debat s filmovými tvůrci a tvůrkyněmi. Debaty budou samostatně uváděny i na Facebooku a YouTube. Dopoledne budou zdarma promítány vzdělávací debaty pro studenty a studentky. Od 21. března do 6. června si pak budete moci kdykoliv pustit všech 101 filmů i s debatami na nové platformě Jeden svět online.

Dokumenty z Jednoho světa po celý rok online. Nyní nově s filmy o historii činnosti Člověka v tísni. #30LetČvT

Mezinárodní den lesů

"21. březan je Mezinárodní den stromů, každá možnost připomenout si důležitost ochrany našich stromů. lesů a životního prostředí."

Byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním účelem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj.

www.chm.nature.cz